Zákaznícka linka:0850 111 332

Často kladené otázky

Ak chcete získať informácie o portáli, alebo o jeho funkcionalitách kontaktujte nás emailom na adrese , alebo telefonicky na čísle 048 4719 151. Odpovede na Vaše otázky nájdete práve na tejto podstránke portálu PREPOČET.SK.

V prípade, že máte potrebu vyjadriť stanovisko, názor, pripomienku, alebo sťažnosť k portálu a jeho prevádzke, tak sme pre Vás pripravili fórum na www.slm.sk/forumslm, kde budete môcť diskutovať so zamestnancami zodpovednými za portál PREPOČET.SK.

  • 14.1.2009 (pani Janka)

    Otázka: Koľko jednotiek obsahuje „encyklopédia jednotiek“

    Odpoveď: Encyklopédia jednotiek obsahovala k 01.01.2009 viac ako 200 jednotiek.