Zákaznícka linka:0850 111 332

Riaditeľstvo Banská Bystrica

Riaditeľstvo

Generálny riaditeľ
Ing. Jaromír Markovič, PhD.

Sekretariát generálneho riaditeľa

Tel: 048 4719 122
Fax: 048 4719 178
email:

Odbor ekonomiky a správy

Riaditeľka: Ing. Slavomíra Jamrichová, PhD.
email:

Odbor metrológie

Riaditeľ: Ing. Tomáš Peták, PhD.
email:

Certifikačný orgán pre výrobky

Riaditeľ: Ing. Štefan Král, PhD.
Tel.: 048 4719 124
email:

Predstaviteľ manažmentu za systém manažérstva kvality a manažér kvality

Ing. Mária Danková
email:

Manažéri obchodu

Ing. Silvia Magyarová
Mobil: 0917 752 758
e-mail:
Tomáš Hlušek
Mobil: 0917 821 350
e-mail:
Ing. Peter Andraščík
Mobil: 0908 760 054
e-mail:
Zobraziť na väčšej mape

Pracovisko Banská Bystrica

Zákaznícka linka: 0850 111 332


Hviezdoslavova 31
97401 Banská Bystrica
Tel.: 048 4719 111
Fax: 048 4719 157
Email:

Príjem a výdaj meradiel: PO - PI 6:00 – 18:00 h

Vedúci pracoviska

Ing. Štefan Bányi
Tel.: 048 4719 119
Mobil: 0918 599 221
e-mail:
Zobraziť na väčšej mape

Pracovisko Žilina

Zákaznícka linka: 0850 111 332


J. Závodského 33
010 04 Žilina
Tel.: 041 724 88 07
Fax: 041 724 41 36
e-mail:

Príjem a výdaj meradiel: PO - PI 8:00 – 14:00 h

Vedúca pracoviska

Ing. Martina Kyselová
Tel.: 041 724 88 07
Mobil: 0905 532 757
e-mail:
Zobraziť na väčšej mape

Pracovisko Nitra

Zákaznícka linka: 0850 111 332


Kmeťkova 3
949 01 Nitra
Tel.: 037 641 01 30
Fax: 037 652 23 50
e-mail:

Príjem a výdaj meradiel: PO - PI 8:00 – 14:00 h

Vedúci pracoviska

Ľubomír Dobrý
Tel.: 037 655 71 51
Mobil: 0905 212 032
e-mail:
Zobraziť na väčšej mape

Pracovisko Bratislava

Zákaznícka linka: 0850 111 332


Geologická 1
822 11 Bratislava
Tel.: 02 40203 611
Fax: 02 40203 653
e-mail:

Príjem a výdaj meradiel: PO - PI 7:00 – 17:00 h

Vedúci pracoviska

Ing. Peter Adam
Tel.: 02 40203 629
Mobil: 0905 591 844
e-mail:
Zobraziť na väčšej mape

Pracovisko Košice

Zákaznícka linka: 0850 111 332


Zemplínska 46
040 01 Košice
Tel.: 055 7202 811
Fax: 055 6765 031
e-mail:

Príjem a výdaj meradiel: PO - PI: 7:00 – 17:00 h

Poverený vedením pracoviska

Ing. Peter Adam
Tel.: 055 7202 826
Mobil: 0905 591 844
e-mail:
Zobraziť na väčšej mape